יום ב', כו’ בתשרי תשע”ה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
מערכת המנב"סנט מפותחת בשלבים, וכוללת נכון להיום מספר מודלים: ניהול הערכות תלמידים, דיווח מהלך שיעור, נוכחות והתנהגות תלמידים, מערכת שעות בית ספרית, מצבת עו"ה(חט"ע), דיווח אירועים חריגים(תאונה), ביטחון בית ספרי, מגוון רב של דוחות ותעודות, שירות להורים ותלמידים (פיילוט) ועוד.
קרא עוד...
התהליך עבר ללא תקלות, זאת לאחר שיפורים משמעותיים שבוצעו במערכת, הן בצורה יזומה והןבעקבות המשוב מבתי הספר.
קרא עוד...
מרגע המעבר, ניהול קבוצות הלימוד יתבצע במנב"סנט בלבד
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קישורים להדרכה בנושא, של ספקי הפורטלים השונים.
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
חיפוש באתר
על המנב"סנט
מערכת שעות בית ספרית
ניהול מהלך שיעור, נוכחות והערכות
הפקת תעודות במנב"סנט
חומרי הדרכה
השתלמויות
שרות RSS- חשיפת פרטים לאתר הבית ספרי
יונת דואר
למידה בשעת חרום