יום ג', י’ בטבת תשע”ט
מנבסנט
    האתר הראשי  |  דף הבית  
קרא עוד...
קרא עוד...
מערכת המנב"סנט מפותחת בשלבים, וכוללת נכון להיום מספר מודלים: ניהול הערכות תלמידים, דיווח מהלך שיעור, נוכחות והתנהגות תלמידים, מערכת שעות בית ספרית, מצבת עו"ה(חט"ע), דיווח אירועים חריגים(תאונה), ביטחון בית ספרי, מגוון רב של דוחות ותעודות, שירות להורים ותלמידים (פיילוט) ועוד.
קרא עוד...
התהליך עבר ללא תקלות, זאת לאחר שיפורים משמעותיים שבוצעו במערכת, הן בצורה יזומה והןבעקבות המשוב מבתי הספר.
קרא עוד...
מרגע המעבר, ניהול קבוצות הלימוד יתבצע במנב"סנט בלבד
קרא עוד...
עיזרו לנו להימנע מכך...
קרא עוד...
בין הנושאים: בניית מרכיבים לתעודה, שכפול תבנית לתעודה... ועוד...
קרא עוד...
מינהלת יישומי מנב"ס מזמינה אתכם להיערך לקראת הפקת תעודות שליש/ מחצית א' ולהשתתף בהדרכה קבוצתית בנושא: תשתית במנב"סנט, הפקת תעודות ודיווח הערכות.
קרא עוד...
מעל 1300 בתי ספר הפיקו תעודות במנב“סנט במחצית א‘
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
על המנב"סנט
הפקת תעודות במנב"סנט
מערכת שעות בית ספרית
ניהול מהלך שיעור, נוכחות והערכות
חומרי הדרכה
שרות RSS- חשיפת פרטים לאתר הבית ספרי
הענן החינוכי