יום א', ז’ באייר תשע”ה
    האתר הראשי  |  דף הבית  
 
הינכם נמצאים לקראת הפקת תעודות מחצית א' . ולהלן מספר עדכונים למפיקים תעודות במנב"סנט
קרא עוד...
קרא עוד...
בין הנושאים: בניית מרכיבים לתעודה, שכפול תבנית לתעודה... ועוד...
קרא עוד...
מינהלת יישומי מנב"ס מזמינה אתכם להיערך לקראת הפקת תעודות שליש/ מחצית א' ולהשתתף בהדרכה קבוצתית בנושא: תשתית במנב"סנט, הפקת תעודות ודיווח הערכות.
קרא עוד...
מעל 1300 בתי ספר הפיקו תעודות במנב“סנט במחצית א‘
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
קרא עוד...
חיפוש באתר
הפקת תעודות במנב"סנט
על המנב"סנט
מערכת שעות בית ספרית
ניהול מהלך שיעור, נוכחות והערכות
חומרי הדרכה
השתלמויות
שרות RSS- חשיפת פרטים לאתר הבית ספרי
יונת דואר
הענן החינוכי